Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
501,000,811
 
 
 
Các bước cấu hình PPPoE trên máy tính
A. Cấu hình trên Windows 7
Bước 1:Bước 2:Bước 3:Bước 4:Bước 5:Bước 6: Điền User và password của đường truyền internet vàoBước 7:Bước 8: Nếu không thể kết nối internet ở Bước 7, chúng ta tiếp tục hoàn thành quá trình tạo sẳn một kết nối PPPoE và sẽ kết nối lại sauBước 9:Bước 10: Vào lại kết nối PPPoE vừa tạoBước 11: Nhấp phải chuột vào PPPoE Connection chọn ConnectBước 12:B. Cấu hình trên Windows XP

Bước 1:
Bước 2:Bước 3:Bước 4:Bước 5:Bước 6:Bước 7: