Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
48998,448
 
 
VigorACSGiới thiệu

Mô tả sản phẩm

Đặc tính kỹ thuật

Mô hình ứng dụng

Giới thiệu sản phẩm
Trước đây để quản lý các thiết bị CPEs là một vấn đề thật khó đối với người quản trị, đặc biệt là khi cấu hình các thiết bị phức tạp và quản lý trên nhiều CPEs khác nhau, nếu bạn là một nhân viên IT của một công ty lớn khoảng 6000 thiết bị CPEs, mỗi một phút bạn Upgrade Firmware và cấu hình được một thiết bị(mỗi ngày sẽ có một Firmware mới), vậy bạn sẽ mất 6000 phút để lầm hết tất cả. VigorACS sẽ quản lý tập trung các thiết bị dựa trên tính năng TR-069 trên CPEs.

TR-069 là một DSL Forum, đặc điểm kỹ thuật là CPE WAN Management Protocol (CWMP). Nó được định nghĩa tại tầng Application, dùng để quản lý từ xa các thiết bị đầu cuối. VigorACS có khả năng tự động phát hiện và lấy những thông tin từ CPEs ngay khi kết nối đến VigorACS, người dùng không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho thiết bị CPE mới.

VigorACS cho phép người dùng định nghĩa, hay khởi tạo CPE bên dưới cấu trúc cây(Network Management).
  • Tính năng thiết lập cấu hình Provision Global Parameter trên VigorACS. VigorACS cho phép người dùng tạo profile cấu hình của CPE và thiết lập profile đó xuống Network hoặc CPEs tùy ý bằng chức năng Provision Global Parameter.
  • Giữ cấu hình của Global Parameter bằng cách sử dụng chức năng Keep Profile. Nếu các giá trị của biến Parameter trên CPEs khác với giá trị của biến Parameter trên Global Profile, VigorACS sẽ khởi gán các giá trị biến Parameter của chúng xuống CPEs để từ chối sự thay đổi Parameter của người dùng.
  • Lập lịch tự động Upgrade Firmware trên CPEs.